Bio

Matyáš Kočí (*1998) je český umělec, který žije a tvoří v Praze. Jeho hlavními výtvarnými obory jsou malba a tetování, věnuje se však také grafice, ať už volné či užité, vytváří sochy a velkoplošné nástěnné malby.

Malba je jeho stěžejním zaměřením. Hlavní technikou, kterou využívá, je malba olejovými barvami na plátno. Ve své práci se dlouhodobě věnuje spojení člověka a přírody. V jeho obrazech se často vyskytuje motiv krajiny, ať už jde o krajinu reálnou nebo imaginární. Výrazná barevnost a hra s perspektivou jsou další charakteristické prvky jeho děl. V letech 2018-2021 studoval malbu v ateliéru doc. ak. mal. Romana Franty a od roku 2021 tvoří a vystavuje samostatně.

Tetování se věnuje již od roku 2016, kdy si současně s první kérkou pořídil také první strojek. Od té doby se pozvolna rozvíjel jako tatér a v roce 2019 se již začal tatérskému řemeslu věnovat naplno. Motivy, které se v jeho práci nejčastěji vyskytují, jsou tvořené liniemi v kombinaci s plochami vyplněnými černou barvou. Vytváří však i barevné motivy. Většina jeho návrhů je tvořena nejprve inkoustem na papír a teprve poté převedena do podoby tetování. Od roku 2022 pracuje ve studiu Sixty Seven Tattoo Shop, který sídlí na adrese Liliová 16 přímo v centru Prahy.